Vis stort kort

Kerteminde Sommerby - et attraktivt område ved Kerteminde Bugt
   Efter 2. Verdenskrig gik det stærkt
med at bygge sommerhuse på dette areal ejet af Kerteminde Kommune.
Husene ligger således på lejet grund.
Sommerhusejerne  dannede i  2010
en andelsforening, der købte arealet af kommunen.
   Hjemmesiden henvender sig især
til beboer med aktuel og relevant
information, men helt sikkert også til andre interesserede.

Har du spørgsmål, som du ikke umiddelbart finder svar på her,
hører vi meget gerne fra dig.

Nyheder:    


Vejarbejde i
Kerteminde Sommerby!

I en periode fra den 12. september 2016, vil enkelte veje i Kerteminde Sommerby være spærret for gennem-
kørsel. Det sker når Kerte-
minde Kommune går i gang med at bygge nedsivnings-
anlæg i vejene, således at
der ikke længere ledes over-
fladevand fra vejene til kloak-
systemet.

Der skal laves 4 anlæg, som placeres ud for følgende adresser: Bellisvej 9, Kløvervej 22, Kløvervej 52-54 og Anemonevej 44. Arbejdet medfører, at de berørte veje periodevis vil være spærret for gennemkørsel, men der er heldigvis gode muligheder for at komme rundt via omkørsel.


Klik for Nyhedsbrev eft.16


      
      
      
      
           
         
Lindeparken 10,  5260 Odense S  -  Tlf. 25 34 78 72 - mail: birgermunter@mail.dk